Deltagare Luma Torg 2017

Bokbussen Biblioteket

Café Gården

Fiskbilen

Freds Foodtruck

Gurras goda käk

Hk´s Lila Foodtruck

Kalf Hansen

Vivels Café och brödbod