Sjöstadsdagen 1 september 2018

Välkommen till Luma Torg och Luma Park 1 september mellan 11.00 – 15.30.

Många föreningar, företag och andra med Sjöstadsanknytning finns på plats. Olika sorters mat och dryck erbjuds vid Luma Torg.

Från scenen får vi höra lokala förmågor uppträda samt olika typer av information, en del överraskningar kan förekomma i år.

Loppisen är som alltid väldigt uppskattad och det är helt fritt att sälja det man vill på plats utan kostnad eller föranmälan. Bästa platserna är utmed gångarna runt parken. Området under träden vid Luma Torg är reservplatser. Följ instruktioner från lokala funktionärer i gula västar på plats.

Föreningar och företag som vill visa upp sig på Sjöstadsdagen anmäler sig till info@sjostadsforeningen.se senast den 3 augusti. Anmäl också behov av el och intresse av att hyra bord. Föreningar och ideella organisationer deltar utan kostnad, företag och serveringar debiteras en avgift för att hjälpa till med finansiering av familje- och trivseldagen den 1 september.

Presentation av olika aktiviteter och deltagare kommer att publiceras under augusti.

Hjärtligt välkommen till 2018 års Sjöstadsdag den 1 september.

Arrangörskommittén: Sjöstadens Hembygdsförening, Kultur i Sjöstan/Folkets Hus, Sjöstadsföreningen, Sjöstadskapellet, Luma-biblioteket, Kulturskolan Stockholm